Showing all 9 results

Máy phân tích khí thải, máy đo khí thải, khí độc

Máy phân tích khí thải hay còn gọi là máy đo khí thải khí độc môi trường sử dụng cho: Ống khói, lò hơi, ống xả ô tô, xe máy. Máy đo và xác định nồng độ các loại khí CO, Co2, No, No2, SO, So2, H2S, Propane…

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.