Máy hiệu chuẩn điện áp ,Máy hiệu chuẩn dòng điện – điện áp

Máy hiệu chuẩn điện áp là thiết bị hiệu chỉnh và hiệu chuẩn điện áp. Máy có độ chính xác cực cao, dùng làm áp kế tham chiếu cho các dòng máy đo và kiểm tra điện áp. Máy hiệu chuẩn điện – điện áp dễ sử dụng, an toàn, hiệu quả.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.