Bộ lọc theo:

Máy hiệu chuẩn điện áp ,Máy hiệu chuẩn dòng điện – điện áp

Máy hiệu chuẩn điện áp là thiết bị hiệu chỉnh và hiệu chuẩn điện áp. Máy có độ chính xác cực cao, dùng làm áp kế tham chiếu cho các dòng máy đo và kiểm tra điện áp. Máy hiệu chuẩn điện – điện áp dễ sử dụng, an toàn, hiệu quả.

Bộ hiệu chuẩn điện áp được sử dụng cho các kỹ thuật đo lường, thử nghiệm và điều chỉnh cơ bản để thiết lập và xác minh các cài đặt thử nghiệm và hiệu chỉnh.

Trong danh mục hiệu chuẩn điện của chúng tôi, chúng tôi cung cấp các bộ hiệu chuẩn DC đa năng, bộ hiệu chuẩn dòng điện / điện áp và bộ hiệu chuẩn tín hiệu. Các bộ hiệu chuẩn dòng điện / điện áp của chúng tôi hoạt động như các nguồn đáng tin cậy trong việc hiệu chuẩn các thiết bị và cũng đo các tín hiệu quá trình DC. Chúng thực hiện hiệu chuẩn đầu dò, máy phát, bộ điều khiển và máy ghi.

(8)
(12)