Hiển thị tất cả 11 kết quả

Ẩm kế (máy đo độ ẩm) là một thiết bị dùng để đo độ ẩm. Nhiều sản phẩm ẩm kế cũng đo nhiệt độ. Một ẩm kế đo cả độ ẩm và nhiệt độ thường được gọi là nhiệt ẩm kế.PCE Instruments (PCE) cung cấp nhiều loại sản phẩm ẩm kế dùng để đo độ ẩm tương đối của không khí.

Vì độ ẩm là một yếu tố quan trọng trong nhiều lĩnh vực bao gồm nhưng không giới hạn ở sản xuất, nông nghiệp, xây dựng, phục hồi, khắc phục và sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (HVAC), PCE cũng mang một số thiết bị ẩm kế được thiết kế cho các ứng dụng cụ thể như đo độ ẩm trong các kiện cỏ khô ép hoặc trong các cuộn giấy.

(1) Liên hệ
(1) Liên hệ
(1) Liên hệ
(10) Liên hệ
(3) Liên hệ
(5) Liên hệ
(1) Liên hệ
(1) Liên hệ