Showing 1–24 of 36 results

Máy nội soi công nghiệp Fluke Diagnostic Videoscope

Máy nội soi công nghiệp của Fluke trao ảnh độ phân giải cao vào tầm tay bạn. Các máy nội soi này có thiết kế nhẹ, bền và công thái học mà mọi người đều sử dụng được. Dù vậy, nó vẫn đủ tinh vi để cung cấp thông tin cần thiết để người dùng đưa ra quyết định sửa chữa. Tốc độ xử lý mượt tạo ra hình ảnh rõ ràng và đồng nhất. Fluke Connect® trong DS703 FC cho phép bạn chia sẻ và lưu ảnh từ xa.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.