Showing all 23 results

Máy đo Oxy, thiết bị đo nồng độ O2

Máy đo Oxy hay máy đo O2 là thiết bị chuyên đo nồng độ khí Oxy (O2) có trong không khí. Được sử dụng để giám sát chất lượng không khí trong nhà, văn phòng làm việc, nhà máy…Lý tưởng cho các kỹ sư HVAC.

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.