Ưu tiên xem:
  • Hanna

Máy đo COD nước thải

COD là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh chemical oxygen demand là lượng oxy có trong Kali bicromat dùng để oxy hóa các hợp chất hữu cơ trong nước.

Máy đo COD nước thải là thiết bị đo quang trắc, xác định chất hữu cơ có trong nước để kiểm tra, đánh giá chất lượng nước, và xác định nước thải,…

Máy có khả lưu trữ dữ liệu quang trắc lớn lên tới 1000 lượt đọc.

Máy được thiết kế hiện đại,sử dụng pin, có báo tình trạng pin, tiện lợi, dễ sử dụng.

1.817.400
26.422.200
30.196.800
26.422.200
62.910.000
19.250.460
1.132.380
980.930
1.141.700
1.141.700
1.141.700
1.141.700
1.141.700
1.961.860
2.213.500
640.750
566.190
829.480
703.660
1.332.760
1.332.760
1.141.700