Thuốc Thử Photpho Reactive Hanna HI93758A-50 (50 lần)

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 0,00 đến 5,00 mg / L Photpho
  • Độ phân giải: 0,01 mg / L
  • Độ chính xác: ± 0,05 mg / L hoặc ± 5% khi đọc @ 25 ° C, tùy theo giá trị nào lớn hơn
  • Ứng dụng: Phân tích môi trường, công nghiệp, nước, xử lý nước thải

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT