Thuốc thử thang thấp COD phương pháp ISO Hanna HI93754F-25

1.141.700

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo: 0 đến 150mg / L O₂.
  • Độ phân giải: 1 mg / L.
  • Độ chính xác: ± 5 mg / L ± 5%.
  • Phương pháp:dichromate ISO
Thuốc thử COD không thủy ngân HI93754D-25Thuốc thử COD không thủy ngân HI93754D-25
Thuốc thử thang thấp COD phương pháp ISO Hanna HI93754F-25

1.141.700