Showing all 6 results

Đo độ ẩm và pH đất, nước máy đo pH, bút thử độ pH

Đo độ ẩm và pH đất là thiết bị sử dụng để đo độ ẩm và độ pH của nước, đất, hay thực phẩm. Danh mục này gồm có: Máy đo độ ẩm, nhiệt kế thực phẩm, máy đo pH, bút thử độ pH Testo, Fluke…

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.