Showing all 18 results

Máy đo áp suất tuyệt đối – Pressure Meter Absolute

Áp suất tuyệt đối (Absolute pressure) là không có nghĩa là chân không hoàn toàn, bằng cách sử dụng cụm từ áp suất tuyệt đối. Nó được đo bằng áp suất đo cộng với áp suất khí quyểnĐo áp suất bằng cách đo áp suất chênh lệch với áp suất không khí xung quanh. Do đó, nó bằng áp suất tuyệt đối trừ áp suất khí quyển. Người ta thường đo áp suất tuyệt đối bằng cách sử dụng một thiết bị tích hợp cảm biến áp suất đặc biệt hay còn gọi là máy đo áp suất tuyệt đối hay thiết bị đo áp suất tuyệt đối – Pressure Meter Absolute.
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.