Máy đo áp suất Testo 312-3

Nhà sản xuất:
  • Báo động âm thanh và hình ảnh khi vượt quá giới hạn điều chỉnh
  • Chức năng bù nhiệt độ
  • Màn hình LCD 2 dòng rõ ràng với thời gian
  • Chấp thuận DVGW
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.