Máy đo áp suất chênh lệch Extech HD750

3.769.200

Nhà sản xuất:
  • Ghi tối đa / phút / Trung bình và Dấu thời gian tương đối
  • Giữ dữ liệu và chức năng tự động tắt nguồn
  • Màn hình LCD lớn với đèn nền
  • Hàm số 0 để hiệu chỉnh hoặc đo offset
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.