Showing all 7 results

Máy đo độ nghiêng

Một máy đo độ nghiêng là một cảm biến sử dụng để đo độ lớn của góc nghiêng hoặc biến dạng của bất kỳ cấu trúc. Sự uốn cong được mô tả theo tỷ lệ phần trăm hoặc độ liên quan đến trọng lực.

Máy đo nghiêng được sử dụng để đo độ dốc trong các hoạt động như đào hầm, đào và khử nước. Các hoạt động như vậy ảnh hưởng đến mặt đất hỗ trợ cấu trúc.

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.