Showing all 3 results

Máy phân tích khí công nghiệp, thiết bị đo khí thải công nghiệp

Máy phân tích khí công nghiệp là dòng máy đo và phân tích khí thải, khí độc công nghiệp. Máy đo khí thải công nghiệp giúp theo dõi và phân tích nồng độ khí thải Co, CO2, No, No2, SO, So2, H2S…Để giảm thiểu ô nhiễm, ảnh hưởng tới môi trường.

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.