Ưu tiên xem:
 • ATN
 • Mileseey
 • Pulsar
 • Carson
 • Teronic
 • Terino
 • NightOwl
 • Yukon
 • Barska
 • Nikon
 • GARMIN
 • Bushnell
 • GOLFBUDDY
 • TKtech
 • Uni-T
 • SNDWAY
 • GEO-Fennel

Ống nhòm

ong nhom banner

Ống nhòm là gì, còn gọi  ống ngắm hay con mắt xa,  một loại kính phóng đại để quan sát bằng mắt các vật ở xa. Cấu tạo gồm vật kính, thị kính và thường có thêm hệ thống lăng kính. Có nhiều loại: kính viễn vọng, ống nhòm… được dùng phổ biến trong thiên văn, trong săn bắn và đời sống.