Ống nhòm

ong nhom banner

Ống nhòm là gì, còn gọi  ống ngắm hay con mắt xa,  một loại kính phóng đại để quan sát bằng mắt các vật ở xa. Cấu tạo gồm vật kính, thị kính và thường có thêm hệ thống lăng kính. Có nhiều loại: kính viễn vọng, ống nhòm… được dùng phổ biến trong thiên văn, trong săn bắn và đời sống.

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.