Ống nhòm đêm 1 mắt Bushnell Equinox Z 4.5×40

Nhà sản xuất:
  • Độ phóng đại quang học 4,5x
  • Tổng phạm vi thu phóng 5-13,5x
  • Vật kính 40mm
  • Quang học đa lớp phủ hoàn toàn
  • Pin AA
Danh mục: