Hiển thị tất cả 16 kết quả

Hiển thị tất cả 16 kết quả

Máy đo điện trở suất là một đồng hồ điện tử ở trạng thái rắn, được sử dụng để đo điện trở suất của chất lỏng, bùn hoặc chất bán rắn có điện trở suất từ ​​0,01 đến 10 ohm · mét / mét². Dụng cụ này có một tế bào mẫu trong suốt với một nhiệt kế tích hợp.

Để đánh giá tốt hơn các đặc điểm hình thành từ các bản ghi điện, có thể mong muốn kiểm soát điện trở suất của bùn và dịch lọc bùn. Máy đo điện trở suất là máy đo điện tử được sử dụng để đo điện trở suất của chất lỏng, bùn hoặc chất bán rắn. Các thiết bị này có tính năng điện tử ở trạng thái rắn và được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của nhân viên hiện trường và phòng thí nghiệm về đo điện trở suất theo tiêu chuẩn API.

(10) Liên hệ
(13) Liên hệ
(11) Liên hệ
(8) Liên hệ
(7) Liên hệ
(9) Liên hệ
(11) Liên hệ