Hiển thị tất cả 3 kết quả

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Đồng hồ đo tỷ trọng khí

Đồng hồ đo tỷ trọng khí – Nhiệt lượng kế này phát hiện tốc độ dòng chảy của cả khí mẫu và không khí dưới dạng chênh lệch áp suất bằng cách sử dụng lỗ và chuyển đổi áp suất chênh lệch thành tín hiệu kỹ thuật số, sau đó bù lại sự thay đổi tốc độ dòng chảy bằng phép tính kỹ thuật số

(7) Liên hệ
(11) Liên hệ
(7) Liên hệ