Hiển thị tất cả 2 kết quả

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Máy lọc muối hòa tan

Máy lọc muối hòa tan Elcometer cung cấp phép đo nhanh và chính xác về mức độ và mật độ của muối hòa tan – nhanh hơn 4 lần so với các phương pháp tương đương Bresle khác. Thiết bị lọc muối hòa tan Elcometer 130 SSP mới cho phép bạn hoàn thành bài kiểm tra tương đương Bresle chỉ trong hơn hai phút.

(9) Liên hệ
(3) Liên hệ