Bộ lọc theo:

Thước đo lỗ, thước đo đường kính lỗ

Thước đo lỗ Mitutoyo hay còn gọi là thước đo đường kính lỗ hay đồng hồ đo lỗ. Thước được sử dụng để đo lỗ đục, lỗ khoan, đường kính, bán kính một cách chính xác.

(8)
(7)
(13)
(10)
(12)
(8)
(8)
(10)
(10)
(10)
(9)
(13)
(8)
(9)
(10)
(7)
(7)
(8)
(9)
(9)
(14)
(12)
(9)
(11)
(7)
(7)
(14)
(11)