Showing all 3 results

Máy hiệu chuẩn âm thanh

Máy hiệu chuẩn âm thanh là thiết bị cực kỳ cần thiết khi đo mức độ âm thanh.

Một số thiết bị đo âm thanh khi xuất xưởng ra đã được nhà sản xuất tinh chỉnh trước. Tuy nhiên nếu về mặt đo đạc âm thanh chuyên nghiệp thì vẫn chưa đủ. Các kỹ sư cần một thiết bị đo mức âm thanh với độ chính xác tốt nhất. Vì thế cần có một thiết bị chuẩn chỉnh âm thanh. Và đó là thiết bị hiệu chuẩn âm thanh, nó giúp các kỹ sư tinh chỉnh máy đo âm thanh độ ồn về mức chính xác nhất so với thiết bị chuẩn.

 

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.