Máy hiệu chuẩn âm thanh Delta Ohm HD2024

Nhà sản xuất:
  • Tần số hiệu chuẩn 1000 Hz, mức 94 dB.
  • Đối với tất cả các máy đo mức âm thanh.
  • Mức áp suất âm tạo ra bằng 94 dB ở tần số 1000 Hz.
  • Đèn LED báo hiệu tình trạng pin yếu.
  • Made in Italy