Máy hiệu chuẩn âm thanh Delta Ohm HD2020

Nhà sản xuất:
  • Khoang khớp nối: dành cho micrô 1/2 ”tiêu chuẩn
  • Tần số: 1000 Hz
  • Dung sai tần số: 1%
  • Mức áp suất âm thanh: 94,0 dB và 114,0 dB ± 0,2 dB ở 1 kHz
  • Điều kiện tham chiếu: 20 ° C, 50% RH, 101,3kPa, thể tích hộp mực 10 mm3
  • Made in Italy