Máy hiệu chuẩn âm thanh Delta Ohm HD2022 Class II

Nhà sản xuất:
  • Mức áp suất âm tạo ra bằng 114 dB ở tần số 1000 Hz.
  • Đèn LED báo hiệu tình trạng pin yếu.
  • Hiệu chuẩn máy đo độ ồn
  • Made in Italy