Bộ hiệu chuẩn chỉnh mức âm thanh

12.250.000

Nhà sản xuất:

Bộ hiệu chuẩn, để hiệu chuẩn thường xuyên testo 815, testo 816, testo 816-1

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT

Bộ hiệu chuẩn chỉnh mức âm thanh
Bộ hiệu chuẩn chỉnh mức âm thanh