Sắp xếp theo:

Áp suất chân không là gì?

Áp suất khí quyển là áp suất tiêu chuẩn ở mực nước biển và là 101,325 kPa. Nó phổ biến hơn để biểu thị áp suất bằng bar hoặc psi. Áp suất chân không (Pvac) được biểu thị bằng giá trị âm so với áp suất khí quyển.

Nó không giống như áp suất tuyệt đối (Pabs), được đo đối với điểm không tuyệt đối. Hình vẽ dưới đây cho thấy rõ mối quan hệ giữa các định nghĩa áp suất khác nhau.

Người ta sử dụng một thiết bị tích hợp cảm biến áp suất để đo áp suất chân không gọi là máy đo áp suất chân không (Vacuum gauge)

Mối quan hệ giữa áp suất chân không và áp suất tuyệt đối
Mối quan hệ giữa áp suất chân không và áp suất tuyệt đối

Máy đo áp suất chân không – Áp kế chân không

Đồng hồ đo chân không là thành phần đo lường cơ bản cho hệ thống lò chân không và có thể được tìm thấy trong đường chân không hoặc kết nối trực tiếp với buồng chân không. Đối với tất cả các mục đích, máy đo áp suất chân không là một công cụ để đo áp suất thấp hơn áp suất khí quyển. Có một số loại đồng hồ đo chân không, mỗi loại được thiết kế cho một chức năng cụ thể trong một phạm vi áp suất chân không cụ thể. Các loại máy đo áp suất chân không phổ biến bao gồm:

 • Đồng hồ đo cơ học
 • Đồng hồ đo áp suất tuyệt đối
 • Cặp nhiệt điện hoặc đồng hồ đo Pirani
 • Đồng hồ đo ion hóa (cực âm nóng và lạnh)
 • Đồng hồ đo McLeod

.Tiêu chí lựa chọn đồng hồ đo chân không

Các tiêu chí để lựa chọn một máy đo chân không phụ thuộc vào các điều kiện khác nhau như:

 • Phạm vi chân không được phát hiện;
 • Thành phần khí (trơ, phản ứng, ăn mòn);
 • Độ chính xác và độ lặp lại cần thiết;
 • Điều kiện môi trường.

Các câu hỏi cần đặt ra khi lựa chọn máy đo áp suất chân không

Khi xem xét việc mua một đồng hồ đo áp suất chân không, đây là một số câu hỏi cơ bản để tự hỏi:

 1. Bạn đang tìm kiếm dải áp suất nào?
 2. Bạn đang tìm kiếm phạm vi chính xác nào?
 3. Có bất kỳ phạm vi nào khác là quan trọng không?
 4. Bạn có cần phải kiểm soát hoặc điều chỉnh, ngoài việc đo lường?
 5. Bạn đang tìm máy đo dạng nào (gắn trên bảng điều khiển hoặc máy tính để bàn)?
 6. Bạn có / cần loại sức mạnh nào?

Đồng hồ đo chân không được chia thành ba loại cơ bản dựa trên áp suất làm việc của chúng. Bao gồm các:

 • Đồng hồ đo áp suất tuyệt đối;
 • Đồng hồ đo chân không trung bình – hữu ích xuống khoảng 0,001 mbar (1 micron);
 • Đồng hồ đo chân không cao để sử dụng dưới 0,001 mbar (1 micron).
(3)
(8)
(9)
(11)
(3)
(3)
(4)
(4)
(14)
(4)