Bộ máy đo đa năng Testo 550 Kit

Nhà sản xuất:
  • Chính xác các biện pháp cao side / low side áp lực
  • Ngay lập tức hiển thị nhiệt độ bão hòa / bay hơi
  • Bao gồm khối van 2 chiều với ba kết nối, ba ống hút và kính ngắm
  • Cung cấp hồ sơ cho 60 chất làm lạnh thông thường
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.