Máy dò đa năng Bosch GMS120

Nhà sản xuất:
  • Phát hiện chiều sâu tối đa (thép): 120mm
  • Phát hiện chiều sâu tối đa (đồng): 80mm
  • Phát hiện chiều sâu tối đa (gỗ): 38mm