Thiết bị kiểm tra dây điện đứt ngầm EM415PRO

Nhà sản xuất:
  • Hỗ trợ điện áp 42V
  • Điện áp hoạt động 6-42V
  • Bảo vệ gắn trong chống tia lửa điện và quá tải.
  • Đầu dò linh hoạt