Máy Dò Tường Đa Năng Bosch D-Tect 150

Nhà sản xuất:
Độ sâu dò tìm, thép, tối đa 150 mm
Độ sâu dò tìm, đồng, tối đa 150 mm
Vật liệu có thể dò tìm được Ống nhựa (có hoặc không có nước),
kim loại đen, kim loại màu, chốt gỗ, cáp có điện