Hiển thị tất cả 11 kết quả

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Máy chuẩn độ điện thế

Máy chuẩn độ tự động cho việc chuẩn độ tạo phức điện thế, đo độ dẫn, oxy hóa khử và Karl Fischer. Xác định nồng độ với độ chính xác và năng suất cao nhất.

Chuẩn độ điện thế một phương pháp trong phòng thí nghiệm để xác định nồng độ của một chất phân tích nhất định. Nó được sử dụng để xác định đặc tính của axit. Trong phương pháp này, không sử dụng chất chỉ thị hóa học. Thay vào đó, chúng ta sẽ đo hiệu điện thế của dung dịch đó

(10) Liên hệ
(9) Liên hệ
(6) Liên hệ
(10) Liên hệ
(11) Liên hệ
(9) Liên hệ
(12) Liên hệ
(14) Liên hệ
(8) Liên hệ
(6) Liên hệ
(9) Liên hệ