Máy chuẩn độ KF Mettler Toledo ™ C20S

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Lý tưởng để xác định hàm lượng nước nhanh chóng và chính xác với thao tác rất đơn giản. Máy chuẩn độ Mettler Toledo C20S Coulometric KF có thể phân tích các mẫu có hàm lượng nước từ 1ppm đến 5% trong các phép đo đơn lẻ hoặc dưới dạng chuỗi mẫu với số liệu thống kê.

Nhà sản xuất:   Mettler Toledo ™ 30252661

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT