Hiển thị tất cả 12 kết quả

Cân chất môi lạnh

Môi chất lạnh hay còn gọi là gas lạnh. Là một dạng chất lỏng, hỗn hợp chất lỏng được sử dụng trong hệ thống điều hòa không khí và các quy trình làm lạnh.

Cân được sử dụng để xác định khối lượng chất môi lạnh được đưa vào thiết bị. Cân tương thích và có thể đo tất cả các chất môi lạnh và cho kết quả đo nhanh và chuẩn xác

Cân được tích hợp nhiều đơn vị đo khác nhau có thể linh hoạt chuyển đổi mà không cần phải thực hiện liên kết với máy tính.

(8) Liên hệ
(12) Liên hệ
(10) Liên hệ
(7) Liên hệ
(10) Liên hệ
(11) Liên hệ
(12) Liên hệ
(8) Liên hệ
(7) Liên hệ
(11) Liên hệ