Cân chất môi lạnh Elitech LMC-100A

Nhà sản xuất:
  • Độ chính xác: ± 0,05% số đọc + 10g
  • Độ phân giải: 5g
  • Trọng lượng tối đa: 220 lb. (100 kg)