Cân chất môi lạnh không dây Elitech LMC-210A

Nhà sản xuất: