Hiển thị 1–20 của 323 kết quả

Máy đo khí thải, thiết bị phân tích khí thải, khí độc (Emissions analyzer, Exhaust gas analyzer)

Một máy đo khí thải hoặc máy phân tích khí thải CO là một công cụ để đo khí carbon monoxide giữa các loại khí khác trong khí thải, gây ra bởi quá trình đốt không chính xác, phép đo hệ số Lambda là phổ biến nhất.

Các nguyên tắc được sử dụng cho cảm biến CO (và các loại khí khác) là cảm biến khí hồng ngoại ( NDIR ) và cảm biến khí hóa học. Cảm biến carbon monoxide được sử dụng để đánh giá lượng CO trong quá trình kiểm tra MOT. Để được sử dụng cho thử nghiệm như vậy, nó phải được phê duyệt phù hợp để sử dụng trong chương trình. Ở Việt Nam, máy đo khí thải được bộ giao thông vận tải áp dụng để đo nồng độ khí thải, phát xạ của ô tô, xe máy, ống khói.

(11) Liên hệ
(3) Liên hệ
(5) Liên hệ
(4) Liên hệ
(6) Liên hệ
(5) Liên hệ
(8) Liên hệ
(12) Liên hệ
(10) Liên hệ
(7) Liên hệ
(10) Liên hệ
(11) Liên hệ
(12) Liên hệ
(8) Liên hệ
(7) Liên hệ
(11) Liên hệ
(3) Liên hệ