Đồng hồ đo tỷ trọng khí Yokogawa GD402

Nhà sản xuất:
  • Đo tỷ trọng khí với độ nhậy cao và đáp ứng nhanh.
  • Có thể hiển thị tỷ trọng riêng và trọng lượng phân tử từ các dữ liệu tỷ trọng.
  • CÓ thể sử dụng trong khu vực nguy hiểm với môi trường cháy nổ.
  • Đo độ tinh khiết Hydrô và thay thế các đồng hồ dùng cho các máy phát điện.