Thước đo độ nghiêng Bosch GIM 60L

Nhà sản xuất:

– Phạm vi làm việc : 360° (4 x 90)
– Chiều dài : 60 cm
– Sai số góc 0°/90° :± 0,05°
– Sai số góc từ 1° – 89° : ± 0,1°

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.