Thước đo độ nghiêng Bosch GIM 60

Nhà sản xuất:

Phạm vi làm việc : 360° (4 x 90)
Chiều dài : 60 cm
Sai số góc 0°/90° :± 0,05°
Sai số góc từ 1° – 89° : ± 0,1°

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.