Máy đo áp suất chênh lệch hạng nặng Extech 407910

4.797.000

Nhà sản xuất:
Extech 407910
Máy đo áp suất chênh lệch hạng nặng Extech 407910

4.797.000