Thuốc thử Amoni MR Hanna HI93715-01

1.132.380

Nhà sản xuất:
  • Dùng cho máy đo COD nước thải
  • Đo và phân tích Amoni MR thang trung
  • Thử dựa theo phương pháp Nessler
  • Sử dụng 100 lần
Thuốc thử Amoni MR Hanna HI93715-01
Thuốc thử Amoni MR Hanna HI93715-01

1.132.380