Môi trường, nước, thực phẩm

Máy đo môi trường: nhiệt ẩm kế, máy đo gió, ánh sáng, chất lượng không khí,…Thiết bị dụng cụ đo chất lượng nước, đo nhiệt độ thực phẩm. Các danh mục con của thiết bị đo môi trường, nước, thực phẩm gồm có:

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.