Bộ điều khiển pH Mini Hanna BL 981411

Nhà sản xuất:
  • Thang đo: 0.0 – 14.0 pH.
  • Độ phân giải: 0.1.
  • Độ chính xác:± 0.1.
Danh mục:
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.