Bộ biến truyền điện dẫn Yokogawa SC202G

Nhà sản xuất:

Được thiết kế cho cấu hình hệ thống 2 đường day cho phép sử dụng trong thiết bị có dải đo lớn.