Cảm biến đo độ điện dẫn

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Các cảm biến này đáp ứng yêu cầu của người sử dụng.

• Hằng số ô được hiệu chỉnh riêng chính xác.
• Đáp ứng nhiệt độ nhanh.
• Tích hợp cảm biến nhiệt độ Pt1000.
• Chiều dài cáp cố định 3, 5, 10, 15 hoặc 20 mtr.

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT