Hanna HI9811-5: Máy đo nhiệt độ, pH, độ dẫn điện

4.252.250

Nhà sản xuất:
  • Chống nước
  • Bù nhiệt độ tự động
  • Tất cả các bài đọc được bù cho sự thay đổi nhiệt độ
Hanna HI9811-5
Hanna HI9811-5: Máy đo nhiệt độ, pH, độ dẫn điện

4.252.250