Hanna HI9812-5 – Máy đo pH/EC/TDS/Nhiệt độ

4.252.250

Nhà sản xuất:
  • Đo nồng độ pH, độ mặn.
  • Đo nhiệt độ, độ dẫn điện
  • Thiết kế cầm tay
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.