Bộ đo pH Testo 206-pH2 Kit

Nhà sản xuất:
  • Nắp bảo quản gel điện giải không bảo trì
  • Đầu dò nhiệt độ tích hợp và bù nhiệt độ tự động
  • Đầu dò mạnh mẽ có thể trao đổi bởi người dùng
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.