Bút đo Oxy hòa tan Extech DO600

4.454.500

Nhà sản xuất:
  • Mức oxy hiển thị dưới dạng% Saturation hoặc Nồng độ (mg / L [ppm])
  • Điều chỉnh độ cao bồi thường (0-20,000ft với gia số 1.000ft)
  • Điều chỉnh độ mặn từ 0 đến 50ppt
  • Biểu đồ tương tự cho thấy xu hướng
  • Bộ nhớ lưu trữ tối đa 25 bộ dữ liệu với DO và đọc Nhiệt độ
  • Tự hiệu chỉnh khi bật nguồn
  • Giữ dữ liệu, tự động tắt nguồn, chỉ báo pin yếu
Bút đo Oxy hòa tan Extech DO600
Bút đo Oxy hòa tan Extech DO600

4.454.500