Máy đo khí CO2, nhiệt độ Tenmars TM-187D

Nhà sản xuất:
.
.
.
.